Pages

Tuesday, December 1, 2009

PENGORBANAN

Pengorbanan adalah satu kewajipan yang perlu ada dalam diri seorang pejuang. Tidak akan lahir jihad tanpa diiringi oleh pengorbanan yang menuntut para pejuang menggadaikan seluruh kehendak duniawi untuk mencapai tingkatan jual beli yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-quran:


Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.(surah as-saff:10-11)

Inilah diantara ayat yang menganjurkan kita berjuang dengan berkorban segala-galanya demi untuk memenuhi tanggungjawab jihad untuk menegakkan kalimah tauhid di muka bumi ini.

PENGORBANAN NABI IBRAHIM DAN NABI ISMAIL


Mari kita renung kembali sirah pengorbanan nabi Allah Ibrahim a.s. semasa diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih anak kandung baginda nabi Allah Ismail a.s.

Ketaatan serta kepatuhan mereka ini wajar dijadikan contoh tauladan kepada para pendokong dakwah diseluruh dunia agar jiwa yang cintakan pengorbanan terbit dari hati yang dahagakan kasih sayang dan ganjaran yang baik dari Allah s.w.t.


PENGORBANAN YANG DITUNTUT

Setiap orang yang meredhai Allah menjadi Tuhan mereka dan Islam menjadi agama mereka, maka mereka dituntut untuk memberi sumbangan dan pengorbanan.

Setiap orang yang bernazar kepada dirinya dan berjanji kepada tuhannya untuk bekerja dan berjihad kejalan Allah perlulah memahami hakikat pengorbanan yang diperlukan untuk mereliasasikan perjuangan ini.

Abu Bakar membelanjakan kesemua hartanya sehingga Rasulullah bertanya kepadanya: “apa yang kamu tinggalkan untuk anak kamu?” Beliau menjawab : “aku tinggalkan untuk mereka Allah dan RasulNya”

Mus’ab seorang pemuda yang hartawan dan agak manj, menyumbangkan segala apa yang dimiliki dan terus menerus menjadi model pengorbanan bagi golongan remaja masakini.

JANGAN TAKUT BERKORBAN

Firman Allah:

Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.(surah Al-Taubah:111)

Inilah janji yang telah Allah berikan kepada semua pemuda yang mencintai perjuangan ini. Jangan takut untuk bekorban kerana Allahlah yang akan membalas semua pengorbanan yang kita curahkan kepada perjuangan ini. Kalau kita menang itulah rahmat yang palling besar dan jika kita tumbang didalam perjuangan, nescaya itulah kemenangan untuk kita selamanya.

Bayangkan jika pengorbanan kita ini diterima oleh Allah walaupun sekecil zarah. Nescaya beruntunglah kita ketika berada dihadapan Allah kelak. Jangan hanya berbicara tentang pengorbanan tetapi ianya perlulah seiring dengan perbuatan yang kita lakukan.

0 comments: