Pages

Monday, September 20, 2010

Ini yang dicari


Dalam kemelut yang berlaku didalam dunia ini, manusia sentiasa berada dalam kebingungan untuk mencari penawar didalam setiap masalah yang berlaku. Lihat sahaja dalam kehidupan sekeliling kita, banyak bencana yang melanda yang menyebabkan kemusnahan dari pelbagai segi termasuklah alam dan kehidupannya. Sudah banyak cadangan-cadangan yang dikeluarkan oleh golongan cerdik pandai untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi hasilnya masih tetap sangat menghampakan.

Sedar atau tidak, sebenarnya jawapan tentang penawar yang dicari selama ini ada pada kitab yang teragung, iaitu Al-quran:

Firman Allah:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu sebuah Kitab (Al-Quran) yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu, maka mengapa kamu tidak memahaminya (dan bersyukur akan nikmat yang besar itu)?"(Al-Anbiya’:21)

Berdasarkan kalam Allah diatas, jelas bahawa Allah menurunkan kitab Al-Quran ini bukan semata-mata untuk dibaca sahaja, tetapi ia wajib untuk difahami dan diamalkan didalam kehidupan kita seharian. Dan setelah memahami dan mempelajarinya, maka terpikul diatas bahu setiap umat Islam untuk menyampaikan dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran kepada orang lain agar umat islam tidak ditimpa kejahilan keatas kitab suci ini lagi. Inilah sebenarnya yang telah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai generasi Rabbani.

Firman Allah:

“Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala - dengan ilmu dan amal yang sempurna), kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu, dan kerana kamu selalu mempelajarinya.”(Ali-Imran:79)
Untuk menuju kepada terbentuknya generasi Rabbani, umat Islam perlulah memperkukuhkan
kefahaman dalam pemahaman terhadap Al-Quran sebagai benteng diri dari perkara yang boleh merosakkan disamping mengajarkan Ia kepada orang lain.

Kembalilah kepada fitrah asal dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan asas dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini,kita dapat melahirkan generasi Rabbani yang hidup dan matinya adalah untuk Islam.

INSYAALLAH

0 comments: